Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Právní poradenství pro projekt NZZ

Základním cílem je snížení bezpečnostních rizik procesu tvorby a realizace jednotných zadání pro závěrečné zkoušky. Bezpečnostní rizika v základním rozdělení lze členit na rizika personální, administrativní, objektová a rizika vyplývající ze zabezpečení informačních systémů.  

ZD_NUOV_pravni_poradenstvi.doc (290,00 KB)
Vyzva_Pravni_poradenstvi_pro_NZZ.doc (157,50 KB)
Priloha_c_4_zpusob_hodnoceni_nabidek.doc (118,50 KB)
Priloha_c_2_Cestne_prohlaseni_o_zakladnich_kval_predpokl.doc (101,50 KB)
Priloha_c_1_Kryci_list_nabidky.doc (142,50 KB)
Priloha_c.3_Prohlaseni_o_vazanosti_nabidkou.doc (103,00 KB)

Nahoru