Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů ze škol na trh práce a do terciárního vzdělávání

Absolventi škol jsou tradičně považováni za rizikovou skupinu na trhu práce. Vnímání obtíží, s jakými se na začátku své profesní dráhy setkávají, a vlastní hodnocení připravenosti z hlediska osvojení potřebných znalostí a dovedností poskytuje významnou zpětnou vazbu i  vzdělávací sféře. Pro vytvoření komplexního pohledu na celou problematikou jsou vedle primárních statistických informací důležité také informace kvalitativního typu, které je možné získat empirickým šetřením názorů a postojů mladých lidí ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění.  


 

Nahoru