Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Před lety jsem z osobních důvodů odešla z 2. ročníku střední školy a šla pracovat. Zaměstnavatel mi doporučil, že bych měla nějaké vzdělání získat. Jak mám postupovat?

Lidé, kteří předčasně opustili středoškolské vzdělávání, jsou ve sféře práce hodnoceni jako nekvalifikovaní uchazeči se základním vzděláním. Jedním ze způsobů, jak získat kvalifikaci, je přihlásit se ke studiu nedokončeného oboru a požádat o přijetí do vyššího ročníku. Podmínkou je však mít úspěšně ukončený minimálně první ročník. Ředitel střední školy posoudí výsledky vašeho předchozího studia a může stanovit podmínku vykonání rozdílové zkoušky, podle které rozhodne, zda vás přijme a do jakého ročníku budete zařazena. Přihlášku ke studiu přitom nemusíte směřovat do stejné školy, kterou jste opustila. Problémem ovšem může být najít školu, která obor vyučuje v jiné než denní formě.

Nahoru