Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Příležitosti

  • vytvoření otevřeného prostoru pro celoživotní učení: Národní soustava povolání - Národní soustava kvalifikací - uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - modulový a kreditní systém ve vazbě na ECVET,
  • kurikulární reforma umožňující rozvoj klíčových kompetencí a prohlubování motivace k celoživotnímu učení,
  • rozvoj distančního vzdělávání zapojující do vzdělávání další cílové skupiny, zejména ekonomicky aktivní dospělé,
  • možnost využít ECVET k posílení programů zahraničních mobilit,
  • možnost využít rostoucího zájmu zaměstnavatelů o poskytování praxe v reálném pracovním prostředí,
  • možnost zapojit tvůrce Národní soustavy kvalifikací do procesů souvisejících s implementací evropského nástroje ECVET,
  • možnost podpořit mobilitu pracovní síly, zejména pro mladší pracovníky,
  • možnost podpořit získávání praktických dovedností v reálném prostředí způsobem, který je finančně podporován zdroji EU.

Nahoru