Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přiřazování kreditních bodů dílčím kvalifikacím v NSK

Cíl : Nalézt, popsat a vyzkoušet jednoduchý mechanismus využívající Národní soustavy kvalifikací a její infrastruktury

Popis: Přiřazování kreditních bodů pro dosud zpracované dílčí kvalifikace v NSK bude založeno na tomto mechanismu:

  • Pokud umožňují dílčí kvalifikace složení kvalifikace úplné, je úplné kvalifikaci (pro ISCED 3C) přiřazen celkový počet kreditních bodů vycházející ztoho, že jednomu roku denního studia má podle směrnice ECVET odpovídat 60 kreditních bodů, tedy kupř. 180 kreditních bodů u úplné kvalifikace odpovídající 3letému učebnímu oboru. Kreditní hodnoty přiřazované jednotlivým dílčím kvalifikacím navrhne garant NÚOV a předloží návrh prostřednictvím tajemníka sektorové radě.
  • Pokud dílčí kvalifikace složení kvalifikace úplné neumožňují, navrhne garant NÚOV počet kreditních bodů podle odhadované délky, jakou by měl program denního studia potřebný kjejich zvládnutí. Návrh předloží prostřednictvím tajemníka sektorové radě.

 Hodnocení potřebnosti akce: 1,2

Nahoru