Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Proč nejsou některé kompetence, třeba klíčové kompetence a meta-kompetence (např. uvědomění si potřeby udržitelného rozvoje, učení jak se učit nebo etické kompetence), zahrnuty do EQF?

EQF se nevyjadřuje ke specifickému obsahu výsledků učení. To, co daná země nebo společnost považuje v současnosti nebo pro budoucnost jako klíčové kompetence (např. ovládání cizích jazyků, komunikativní schopnosti, podnikatelské kompetence, kulturní kompetence), se liší mezi různými zeměmi a společnostmi a může se též měnit s časem. EQF neodkazuje na některou specifickou klíčovou kompetenci, ale popisuje různé typy klíčových kompetencí na různých úrovních. Také některé další všeobecné kompetence typu „učení jak se učit" a „etická kompetence" nejsou výslovně zahrnuty do EQF. Tyto aspekty často nazývané meta-kompetence nebyly zahrnuty, protože nemohou být chápány odděleně, bez souvislosti se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Proto nebyly přidány jako další dimenze, ale měly by být vnímány jako nedílná součást znalostí, dovedností a kompetencí. Např. učení jak se učit hraje důležitou roli v získávání teoretických a faktických znalostí a etická kompetence je důležitá pro rozvoj samostatnosti a odpovědnosti.

Nahoru