Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Průzkum o projektu ESCO

Předběžné výsledky průzkumu o projektu ESCO

Sekretariát ESCO vydal newsletter zaměřený na výsledky průzkumu o projektu ESCO, který proběhl v průběhu srpna až října 2010. Průzkum iniciovala Evropská komise za účelem získat názory zainteresovaných stran na projekt  ESCO.  Výsledky průzkumu jsou pozitivní, převážná většina respondentů označila projekt ESCO za důležitý a projekt u nich nalezl širokou podporu.

Newsletter je ke stažení zde.

Celkové výsledky průzkumu o projektu ESCO

V květnu 2011 byly zveřejněny celkové výsledky průzkumu v dokumentu s názvem Průzkum dotčených aktérů v projektu ESCO – závěrečná analýza (angl. ESCO Stakeholder Survey – Final Analysis). Průzkumu se zúčastnilo 111 respondentů z různých oblastí.

Výsledky průzkumu ukazují, že nejčastěji používaným již existujícím klasifikačním systémem je Mezinárodní standardní klasifikace povolání (International Standard Classification of Occupations – ISCO).

Mezinárodní klasifikační systémy jsou nejčastěji používány pro účely průzkumu a statistických analýz. Velká část respondentů také využívá národní, regionální nebo sektorové systémy, přičemž takovéto specifické klasifikační systémy jsou vyvinuty ve více než polovině zemí či organizací, které se účastnily průzkumu. Nejčastější velikost národních systémů se pohybuje mezi 1000 – 10 000 výrazů/jazyk. Většina systémů je však pouze v jediném jazyce.

Mnoho respondentů podpořilo cíle projektu ESCO. Výzvy, které zdůraznila Evropská komise, byly respondenty také označeny za důležité. Za jednou z klíčových aktivit je považováno propojení ESCO s EQF a dalšími národními systémy.

Shrnutí výsledků průzkumu je k dispozici ke stažení v anglickém jazyce zde v části s názvem Související dokumenty (viz. ESCO Stakeholder Survey - Final analysis). Shrnutí obsahuje kromě vyhodnocení došlých odpovědí z průzkumu i rozesílaný dotazník s otázkami a seznam dotčených aktérů, kterým byl dotazník zaslán.

Nahoru