Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

QF Embodiment

 

Název projektu Výměna zkušeností při tvorbě a testování sektorových kvalifikací a jejich vztahování ve světle Evropského rámce kvalifikací (EQF)
Zkratka projektu QF Embodiment
Datum zahájení projektu 1.1.2007
Datum ukončení projektu 31.12.2008
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání (NIVE) Maďarsko
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu v NÚOV Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., RNDr. Libor Berný, Mgr. Lada Plíhalová, Mgr. Milada Stalker, členové řešitelského týmu systémového projektu MŠMT NSK
Ostatní partneři
Národní ústav odborného vzdělávání (NIVE) Maďarsko/ The National Institute of Vocational Education (NIVE), Hungary (promoter and coordinator)
Estonský kvalifikační úřad (Kutsekoda), Estonsko/ Estonian Qualification Authority (Kutsekoda)
Jihovýchodní Evropské výzkumné centrum (SEERC) Řecko/ South East European Research Centre (SEERC), Greece
Institut pedagogických věd (IES) Rumunsko/ Institute of Educational Sciences (IES), Romania
Španělská multimediální asociace (ASEDEM) Španělsko/ /ASEDEM (Spanish Multimedia Association), Spain
Švédské tele-pedagogické vzdělávací centrum (STPKC) Švédsko/ Swedish TelePedagogic Knowledge Centre, STPKC, Sweden
Cíle projektu
Projekt byl zpracován Národním institutem odborného vzdělávání (NIVE) na základě návrhu DG EAC/22/06 Evropské komise, podle něhož je jedním z hlavních cílů zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF) podpořit  „vytváření národních rámců kvalifikací a umožnit jejich vzájemné vztahování“. Projekt umožní diskutovat zkušenosti participujících zemí, které byly získány v průběhu vytváření jejich národních a sektorových kvalifikačních rámců pro vybrané sektory či odvětví a jejich finální vztažení k EQF. Při práci budou využity expertízy reprezentativních organizací a institucí z trhu práce, vzdělávání a učení.

Výstupy
Prvním dílčím výstupem projektu je studie o vytváření národního rámce kvalifikací v České republice (30. duben 2007).
V říjnu 2007 se partneři sešli na druhém setkání, kde se dohodl další postup v řešení projektu. Na základě společně vytvořených pokynů (vodítek) byly za Českou republiku popsány kvalifikace kuchař a učitel. Součástí popisu je i návrh na přiřazení k úrovni jak národního rámce kvalifikací, tak k úrovni Evropského rámce kvalifikací.
Finální zpráva obsahuje výsledky srovnávání kvalifikací jednotlivých států s popisem jak společných, tak odlišných prvků. Míra srovnatelnosti se u jednotlivých kvalifikací a zemí liší, ale ze závěrů vyplývá, že při důsledném uplaňování požadavku orientace na výsledky učení, použití nástroje EQF usnadňuje srovnánání kvalifikací mezi zeměmi.

Související informace systémové projekty MŠMT - NSK (www.nsk.nuov.cz), soustava kvalifikací.
 
Další informace:
 https://qfembodiment.nszi.hu/

miroslav.kadlec@nuov_cz

 

 

Nahoru