Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Semináře

1 2   Následující   ››

Přihlášky na semináře, platební podmínky

Pořádá Státní těsnopisný ústav pro učitele odborných předmětů  

 

Word 2010 pro pokročilé

Pořádá Státní těsnopisný ústav pro učitele odborných předmětů  

 

Hromadná korespondence ve Wordu 2010

Pořádá Státní těsnopisný ústav pro učitele odborných předmětů  

 

Probíhají semináře k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech

Od února 2012 probíhají v rámci projektu Kurikulum S semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělávání. Jsou určené především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají tvorbou a přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích jsou účastníci seznámeni s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících tento obor vzdělání.  

 

Pedagogové by se měli naučit vzdělávat dospělé

To je jeden ze závěrů kulatého stolu nazvaného Specifika vzdělávání učitelů odborných škol, který se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v rámci projektu Kurikulum S a kterého se zúčastnilo více než 20 zástupců vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Ovlivňují specifika odborného vzdělání přípravu učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem ovlivňují školní vzdělávací programy přípravu učitelů? Které pedagogické kompetence by měl získat budoucí učitel odborné školy? Co by se mělo v přípravě učitelů středních odborných škol změnit?  

 

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Kurikulum S ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory . Zúčastnilo se ho 25 lidí - zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.  

 

Kulatý stůl Specifika vzdělávání učitelů odborných škol

DSC02475_1.JPG Kulatý stůl se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Zúčastnili se ho zástupci vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Ovlivňují specifika odborného vzdělání přípravu učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem ovlivňují školní vzdělávací programy přípravu učitelů? Které pedagogické kompetence by měl získat budoucí učitel odborné školy? Co by se mělo v přípravě učitelů středních odborných škol změnit?  

 

Seminář Přírodovědné a environmentální vyučování na SOŠ a SOU

Dne 14. 11. 2011 proběhl v NÚV pracovní seminář pro učitele přírodovědných, případně environmentálních předmětů na SOŠ a SOU.    

 

Seminář Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání

Ve středu  5. října 2011 se konal v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pracovní seminář pro učitele středních škol a koordinátory ŠVP Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání.  

 

Pozvánka na metodické semináře pro školy

Do pátku 4. 2. 2011 obdrží školy e-mail s pozvánkou na metodické semináře pro učitele, kteří budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání 2010/11. Semináře se uskuteční pouze k oborům vzdělání, které se uplatňují ve více než 5 školách.  

 

5 let Europassu v České republice

Národní centrum Europass ČR pořádá výroční seminář „5 let Europassu v České republice“. Akce se bude konat 23. listopadu 2010 v Národním domě na Vinohradech.  

 

Machři roku

Druhý ročník celostátního setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU 2010 se uskuteční 16. září 2010 v Liberci. Zúčastnit se můžete i Vy.  

 

Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010.  

 
1 2   Následující   ››

Nahoru