Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

SIMGAME

Projekt: MEZINÁRODNÍ - ŘEŠENÝ  

Název projektu (programu) SIMGAME - The Free Simulation - Manažerské hry
(projekt z programu Leonardo da Vinci)
Zkratka projektu SIMGAME 
Datum zahájení projektu prosinec 2002
Datum ukončení projektu 2004
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV Ing. Jiří Janeček
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Dana Kočková
Mgr. Martina Kaňáková
Ostatní partneři :: Romana Řezníčková, CONSIM s.r.o.
:: Svaz průmyslu a dopravy ČR
:: Hospodářská komora ČR
:: Asociace obchodních akademií
:: Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kader-leden (Belgie)
:: Bundeshandelsakademie Freistadt (Rakousko)
:: ŠIOV - Śtátny inštitút odborného vzdělávania
  Ministerstva školstva SR (Slovensko)
:: Ludwig-Maximilians Universität München,
   Fakultät für Psychologie und Pädagogik,
   Department Psychologie (SRN)
:: Realschule Hilpoltstein (SRN)
:: Handwerkskammer für Oberfranken Bayreuth (SRN)
:: BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung (SRN)
:: Instituto tecnico commerciale, Teramo (Itálie)
Cíle projektu Projekt je zaměřen na posílení kvality počátečního odborného vzdělávání v sociálních a podnikatelských dovednostech, zejména v oblasti posílení podnikatelského myšlení a jednání. [ více ]
 
vyučovací metoda tzv. manažerských her
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Projekt předpokládá následující výstupy:
. vývoj vzdělávacího modulu
. metodické materiály pro učitele, učební materiály a pomůcky pro žáky
. metodika pro implementaci a evaluaci modulu
. demo-verze manažerské hry
. soutěž škol partnerských zemí tohoto projektu
[ více ]
Další informace Informace pro školy a další potenciální zájemce o hru Simgame:
Statická i dynamická verze hry Simgame byly v průběhu školního roku 2003/2004 otestovány na deseti obchodních akademiích v České republice.
Do skončení projektu, tzn. schválení závěrečné zprávy, je výsledný produkt majetkem programu Leonardo da Vinci a není možné s ním volně nakládat.
 
Předpokládáme, že po úpravě vlastnických práv mezi jednotlivými partnery projektu bude hra za režijní cenu k dispozici středním odborným školám (především obchodním akademiím, popř. dalším středním odborným školám, které vyučují ekonomické předměty), a to s největší pravděpodobností od školního roku 2005/2006. Pro vedení hry je však nezbytné, aby byl vyučující ekonomických předmětů řádně zaškolen.
Více informací získáte u manažera projektu Ing. Jiřího Janečka nebo u Romany Žákové DiS.
 
Další informace:
www.simgame.org
tiskové zprávy o projektu SIMGAME 

Nahoru