Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Standardy odborného vzdělávání pro obchodní akademie a hotelové školy

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Standardy odborného vzdělávání pro obchodní akademie a hotelové školy
Zkratka projektu identifikační kód projektu RS 97 166 
Datum zahájení projektu duben 1997
Datum ukončení projektu prosinec 1998
Hlavní koordinátor projektu MŠMT - Ing. Svátková
Hlavní řešitel v NÚOV PaedDr. Věra Němcová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Petr Viceník, CSc.
Ing. Dana Kočková
Ing. Jarmila Marková
Ostatní partneři ředitelé a pedagogové z obchodních akademií v Praze, Jindřichově Hradci a Jablonci nad Nisou a z hotelových škol v Opavě, Poděbradech a Praze, zástupci z VŠE, hotelů a další.
Cíle projektu Vymezit obecnější a specifické požadavky na odborné vzdělávání ve vzdělávacím směru hotelnictví a turismus a v široce větvené odborné přípravě na obchodní akademii. Vymezené požadavky na odborné vzdělávání zformulované do podoby základního kurikula se staly východiskem pro navržení evaluačních nástrojů.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Standard odborného vzdělávání pro obchodní akademie
Standard odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu
Standard odborného vzdělávání pro cestovní ruch na středních školách
Analýza standardů odborného vzdělávání pro OA a studijní obory SOŠ hotelového typu z hlediska možností tvorby evaluačních nástrojů
(všechny uvedené výstupy jsou k dispozici v elektronické podobě)
Další informace Projekt je součástí resortního výzkumu MŠMT v r. 1997 a 1998 - 6. hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Nahoru