Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Státní těsnopisný ústav

STU.jpg  

 

POZOR! Tyto stránky už nebudou aktualizovány. Veškerý obsah je nadále na

https://nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav

 

 

Státní těsnopisný ústav je oddělení Národního ústavu odborného vzdělávání, které koordinuje výuku předmětů technika administrativy, obchodní korespondence a těsnopis na středních školách a pro tyto předměty zajišťuje činnost státní zkušební komise.

Státní těsnopisný ústav také připravuje a provádí rekvalifikační kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Oddělení se podílí na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).

 

Kontakty STÚ

 

 

Platnost vysvědčení o státních zkouškách

Ve večerních zprávách TV NOVA dne 16. 4. 2012 se objevila informace, že by vysvědčení o státních zkouškách vydaná v letech 2005-2011 měla být neplatná. Tato informace byla vzápětí vyvrácena mluvčím MŠMT.Reakce NÚV/STÚ na soukromou komerční aktivitu v oblasti zkoušek z psaní na počítači a OBK

Na jaře mají proběhnout Zkoušky z psaní na počítači a obchodní korespondence konané společností s ručením omezeným HYL ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů.

Jako Národní ústav pro vzdělávání se od této zkoušky naprosto distancujeme – tato zkouška vznikla bez našeho vědomí a souhlasu jako soukromá komerční aktivita výše uvedené společnosti zneužívající momentální legislativní nezakotvenosti státních zkoušek. Zkouška v žádném případě není jakoukoli oficiální náhradou za zrušené termíny Státních zkoušek a za takovou náhradu nebude moci být jejími absolventy ani později vydávána.

Na této zkoušce žádným způsobem neparticipujeme my jako Státní těsnopisný ústav ani naši zkušební komisaři státních zkoušek.  Stejně tak náš partner pro Státní zkoušky ze zpracování textů Interinfo ČR nemá s touto aktivitou nic společného. Vůči zneužití pravidel státních zkoušek pro komerční účely výše uvedené společnosti se důrazně ohrazujeme.

Nahoru