Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Pokračování základů těsnopisu

Výuka probíhá podle programu TĚSNOPIS MINI 2. Účastníci ho obdrží pro domácí přípravu zdarma.

Obsahem kurzu je osvojení  těsnopisných znaků a základů krácení slov. Pro nácvik psací dovednosti rychlostí nejméně 50 slov/min poslouží asi 400 slov, z toho 300 krácených. Schopnost zaznamenávat mluvené slovo získá účastník kurzu dalším využíváním získané dovednosti. V tom mu pomůže náš rozšířený slovník (asi 1 200 slov), který dostane po absolvování kurzu zdarma.

Pro práci v kurzu si účastník přinese min. 5 ořezaných tužek č. 2 nebo HB. Je však nutné, aby účastníci procvičovali probranou látku doma v průměru 10–15 minut denně.

Nahoru