Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: květen 2008

Oddělení STÚ pro vás periodicky připravuje stručné příklady ze základů těsnopisu. Toto jsme připravili pro

květen 2008

    
Prázdniny a dovolené se blíží, ale před nimi stihneme ještě jednu lekci těsnopisu. Možná nám pomůže poznamenat si na cestách zážitky a informace, na které bychom jinak postupem času zapopmněli. A to přece stojí za trochu námahy v tuto roční dobu.

V této lekci přicházejí na řadu dvě písmena, bez kterých se při psaní neobejdeme. Naučíme se také další koncovku, která nám umožní psaní mnoha sloves. Poradíme si i se skupinami souhlásek, které při psaní těsnopisem vypadají kostrbatě, ale pro psaní některých běžných slov jsou nezbytné. Hlavně nešetřete časem při čtení a psaní našich příkladů. Chybné tvary hned škrtněte a pište znovu. Po několika správných pokusech se vám bude psát slovo lépe a zvýší se i rychlost psaní, což je hlavní smysl našeho snažení v těsnopise.

 Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: žádný, ženy, muži, použít

2. řádek obrázku: možná, vážně, žlutá

3. řádek obrázku: čeká, čas, začíná

4. řádek obrázku: slečna, člověk

5. řádek obrázku: pracovat, pracovali, slibované, kupovali, ubytování

6. řádek obrázku: barva, menší, lepší, horší, brzy, pozdě, končí, v pondělí

7. řádek obrázku: černá, vyčerpá, červená, ve čtvrtek 

Písmeno "ž" základní začíná u vnitřní linky svislou vlnovkou akončí na základně pravotočivou smyčkou. Zesílením ve střední části vzniká "ža". Nezapomeňte, že na konci neohebných slov (už, když) však umíme psát ž koncové.

U "žn" a "žl" se smyčka protahuje k základně a na ní se pokračuje ve psaní. "Žň" vzniká měkčením vydutím smyčky.

Písmeno "č" začíná u vnitřní linky elipsou, která přechází v přímý tah ostře zakončený na základně. Zesílením dolní části vzniká "ča".

Zakončení -ovat se píše bez slabiky "va", tedy jen "ot" s vlasovým "t". Podobně se zjednodušuje zakončení -ovali, -ované, -ování.

Souhláska po souhlásce se vyznačí připojením následujícího znaku o půl stupně níže proti dosavadní úrovni, aby před ním nebylo symbolicky vyznačeno "e". Po "on" je snížení větší, aby bylo dosaženo původní základny. Ale nezapomeňte, že snižování se používá jen tam, kde nelze použít složky nebo symboly.

Nové samoznaky využívají jinak téměř nepoužívané "čr", když se ze slova vynechá jediná samohláska. Navíc je u druhých dvou výrazů použito symbolické vyznačení "v" propsáním dalšího znaku.

Pokud jste si nacvičili všechna nová slova, můžete je zkusit psát ve větách. Vybavují se vám dobře? Pak jste lekci zvládli. Nebo je musíte pracně vymýšlet? Pak se vraťte k nácviku slov, jinak vám těsnopis neposlouží.

Bude pracovat v pondělí, protože má čas. Brzy ho to vyčerpá. Možná bude mít menší byt. Vážně je lepší použít červená okna. Žlutá barva, kterou kupovali, není horší. Ten člověk začíná i končí pozdě. Slečna Černá vás čeká ve čtvrtek. Pracovali tam muži i ženy. Slibované ubytování žádný z nich nechce. 

Nahoru