Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

o TTnetu

logo.jpg  

Partnerství TTnet ČR
TTnet ČR je neformální partnerskou sítí vzdělavatelů učitelů odborných předmětů, praxe a výcviku, vzdělavatelů instruktorů v podnicích a vzdělavatelů lektorů dalšího odborného/profesního vzdělávání. Jeho posláním je podpora (rozvoje) profesionality těch vzdělavatelů, kteří připravují učitele odborných předmětů, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro pedagogickou/andragogickou práci. více o TTnetu ČR

Evropská síť TTnet
TTnet ČR je součástí evropské sítě TTnet (Training of Trainers Network). TTnet jako takový byl založen v roce 1998 Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); v tomto roce bylo ustaveno prvních 14 národních sítí. TTnet v současné době funguje v těchto zemích: Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie, Řecko, Irsko, Lucembursko, Německo, Švédsko, Island, Estonsko, Litva, Malta, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a 21. ledna 2005 byl ustaven TTnet České republiky. Každá z národních sítí TTnetu disponuje svými internetovými stránkami, jejichž přehled je na adrese European Training Village www.trainingvillage.gr.  Zde jsou také uloženy důležité dokumenty týkající se vzdělávání učitelů a lektorů působících v odborném vzdělávání a přípravě. Zásadní je také celoevropská informační a diskusní stránka virtuální komunity TTnetu, jež je dostupná po bezplatné registraci na adrese: https://communities.trainingvillage.gr .

Nahoru