Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

vzdělavatelé učitelů praktického vyučování v ČR

dotazy a připomínky: Richard Veleta, richard.veleta@nuov_cz

Studijní programy vedoucí k získání stupně vzdělání (Bc., Mgr., Ing.)
  • Katedra didaktických technologií, PedF Masarykovy university Brno, Bc. obor: Učitelství praktického vyučování, web: https://www.ped.muni.cz/winf/
Vzdělávací programy, které nevedou k získání stupně vzdělání, ale
  • Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské university Praha, Doplňující studium učitelství, web: https://www.ivp.czu.cz/cs/
Vzdělávací programy dalšího profesního vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nahoru