Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Úkoly vyplývající z doporučení k EQF

logo.JPG

Požadavky vyplývající z doporučení Evropského parlamentu a Rady

Evropský parlament a Rada Evropské unie ve schváleném dokumentu doporučují členským státům, aby:

  • Používaly EQF jako referenční nástroj pro srovnávání úrovní kvalifikací a pro podporu celoživotního vzdělávání, rovných příležitostí a další integrace evropského trhu práce při zohlednění různorodosti vzdělávacích systémů jednotlivých států;
  • do roku 2010 uvedly své národní systémy kvalifikací do vztahu s EQF;
  • přijaly potřebná opatření, aby do roku 2012 zajistily, aby všechna nová kvalifikační osvědčení, diplomy a doklady Europassu vydávané příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz, učiněný prostřednictvím národních systémů kvalifikací, na příslušnou úroveň EQF;
  • při definování a popisu kvalifikací využívaly přístup založený na výsledcích vzdělávání a podporovaly validaci neformálního a informálního vzdělávání a věnovaly přitom zvláštní pozornost občanům, kterým nejvíce hrozí nezaměstnanost nebo nejistá forma zaměstnání;
  • při vytváření vazby mezi kvalifikacemi v rámci národních systémů kvalifikací a Evropským rámcem kvalifikací podporovaly a uplatňovaly zásady pro zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné přípravě;
  • určily svá koordinační střediska, která budou podporovat a vést vztah mezi národními systémy kvalifikací a Evropským rámcem kvalifikací za účelem zvyšování kvality a transparentnosti tohoto vztahu.

Nahoru