Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

„UNIV 2 KRAJE - ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍ PODPORY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude v rámci projektu řídit proces komunikace s dalšími projektovými aktivitami, speciálně experty z oblasti dalšího vzdělávání při zjišťování požadavků na procesy a data IS UNIV 2 KRAJE.  

Dodavatel zajistí jejich aktivní zapojení do konkrétních aktivit projektu, bude řídit a organizovat jejich jednání a zajišťovat zpětnou vazbu, která bude mít vliv na tvorbu metodiky. Součástí plnění bude plně funkční komplexní internetový informační systém pro pilotní naplňování výstupu projektu UNIV 2 KRAJE, pro internetovou prezentaci prvků UNIV 2 KRAJE a jejich vztahů a podpůrný software pro tvůrce programů celoživotního učení obsahující systémový přístup v úrovni bloků a modulů příslušných kurzů. Současně vznikne 13 krajských integrovaných portálů dalšího vzdělávání IS UNIV 2 KRAJE.


text výzvy text výzvy (148,50 KB)


Vysledek_VŘ Vysledek_VŘ (289,50 KB)

Nahoru