Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Co projekt přináší školám, krajům, obcím i jednotlivcům

Co projekt přináší školám:

a)       rozvoj profesních kompetencí učitelů;

b)      vyšší respekt k požadavkům světa práce;

c)       provázanost a vzájemné obohacování se počátečního a dalšího vzdělávání;

d)      rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství.

Co projekt přináší krajům a obcím:

a)       škola jako místo setkávání různých generací při učení i dalších činnostech;

b)      lepší využití prostorů a materiálního vybavení školy;

c)       dostupnost dalšího vzdělávání, dostupnost poradenství.

Co projekt přináší jednotlivcům:

a)       širší nabídka dalšího vzdělávání - více možností;

b)      lepší dostupnost DV i poradenství;

c)       vyšší motivace k dalšímu vzdělávání

Nahoru