Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Do školních lavic usednou dospělí

26.11.2009,  Mladá fronta DNES - Východní Morava, MICHAL VERNER   Školy budou nabízet doplňkové kurzy či rekvalifikace Zlínský kraj - Ubývající počet studentů už školy vyřešily. Do lavic usednou kromě dětí také dospělí.            

K tomuto cíli směřuje projekt ministerstva školství, do kterého se zapojilo celkem 325 středních škol, z toho 25 ze Zlínského kraje. Celkem je v regionu zhruba sedm desítek středních škol. Projekt je mění na centra celoživotního vzdělávání, nabízející různé doplňkové kurzy, rekvalifikace nebo uznávání předchozího vzdělání a zkušeností.

Na základě praxe bude moci škola vystavit výuční list V Česku se vzdělává dvakrát méně dospělých než v jiných evropských zemích. „Vzhledem k rychlému rozvoji technologií bude celoživotní vzdělávání do budoucna nezbytné. Kvalifikovaných zaměstnanců je už v řadě oborů nedostatek,“ řekla hlavní manažerka projektu Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání.

            Zatím se střední školy na proměnu ve výuková střediska teprve připravují. Jejich pedagogové se učí, jak pracovat s dospělými a jak připravit potřebné vzdělávací programy. „Na zkoušku jsme však již vytvořili bezplatný kurz práce s počítačem pro seniory. Byl o něj opravdu velký zájem,“ uvedla ředitelka Střední průmyslové školy v Otrokovicích Marie Homolková.

            Tato škola je jednou z pětadvaceti v regionu, které se do projektu zapojily. „Chceme vytvořit kurzy zaměřené na chemii - práci v laboratořích, výpočetní techniku a strojírenství. Přesná náplň vzdělávacích programů ale závisí na tom, kteří učitelé budou mít zájem a čas se na jejich tvorbě podílet,“ zdůraznila ředitelka. „Také bychom chtěli lidem umožnit, aby dodatečně získali doklad o vzdělání v určitém oboru na základě svých zkušeností,“ dodala. Například člověku, který se dlouhodobě zabývá zedničinou, ale nemá pro tuto profesi výuční list, by jej mohla škola vystavit, když žadatel prokáže dostatečné znalosti oboru.

            Školy budou jistě rozšíření nabídky vzdělávání potřebovat. Počet jejich studentů se totiž v posledních letech vytrvale snižuje. Zatímco před sedmi lety studovalo na středních školách ve Zlínském kraji 34 085 lidí, o čtyři roky později měly školy už jen 31 759 žáků.

            A odhady dalšího vývoje nejsou o nic veselejší. „Teď je v prvních ročnících středních škol v regionu o skoro tři sta žáků méně než v minulém školním roce. Příští rok by měl úbytek být až sedm set žáků,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Josef Slovák.

            Proto vítá možnost vzdělávat dospělé. „Je to systém, který spolehlivě funguje v jiných zemích,“ podotkl. „Zbývá ovšem dořešit třeba placení kurzů. Předpokládáme, že část by hradil stát, část zaměstnavatelé a část účastníci vzdělávacích programů sami,“ naznačil.

 Projekt odstartoval letos v srpnu a ředitelé zapojených škol se poprvé sejdou 8. prosince v Praze. Školy se budou na vzdělávání dospělých připravovat do konce roku 2012.

* Proměna škol

O co jde?

Proměna středních škol v centra celoživotního učení je národní projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Počítá s tím, že v době, kdy se ve školách snižuje počet žáků, bude možné využít materiální i personální kapacity středních škol ke vzdělávání dospělé populace.

Program spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

Jeho finanční rámec je ve výši 300 milionů korun.

Do projektu se zapojilo celkem 325 škol v Česku, z toho 25 přímo ze Zlínského kraje

Nahoru