Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Dospělým se na středních školách otevřou kurzy s bezplatnou účastí

13.1.2012    Jihlavské listy - Na Vysočině se některé střední školy stále více zaměřují na vzdělávání dospělých. V jednom z projektů celoživotního vzdělávání se na nich letos bude v praxi ověřovat desítka nových vzdělávacích kurzů, což lidem umožní bezplatnou účast v nich.  

Region

Zámecký hotel v Třešti hostil v prosinci dvoudenní hodnotící setkání celostátního týmu projektu UNIV 2 KRAJE, který proměňuje střední školy v celé ČR v centra celoživotního učení. V tomto projektu každá zapojená škola staví tři vzdělávací programy pro dospělé. Letos už vzniká druhá vlna těchto programů.

Díky aktuálnímu přesunu prostředků uvnitř projektu letos mohou zapojené školy v praxi ověřovat (tzv. pilotovat) i některé vzdělávací programy této druhé vlny. „Pro zájemce z řad veřejnosti to opět znamená bezplatnou účast v těchto pilotážích,“ potvrzuje krajská metodička projektu na Vysočině Iveta Nemjová. Hrazeny budou pouze případné dílčí zkoušky, k nimž účastník dospěje, což se pak řeší individuálně. V některých případech je hradí např. zaměstnavatel, který účastníka do kurzu vyšle.

Přímo v Jihlavě by letos takto měly být ověřovány dva kurzy na zdejší zdravotnické škole („Všeobecný sanitář“, respektive „Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci v domácnosti“). Na SŠ technické Jihlava zase budou s účastníky ověřovat kurz „Pneumatika a elektropneumatika“. Celkem ve druhé vlně projektu požádaly školy na Vysočině o pilotáž osmi programů (viz tabulka).

Dospělí školám pomohou

Větší orientace na vzdělávání dospělých školám pomáhá využívat jejich kapacity i při pokračujícím poklesu počtu žáků. „Pro vzdělávání dospělých jsme adaptovali horní patro našeho někdejšího internátu Na Stoupách, v dalším patře letos vznikla městská školka…,“ vysvětlil např. Fr. Číhal, ředitel SŠ obchodu a služeb Jihlava, která v tomto směru patří k aktivním.

Zmíněný projekt UNIV 2 KRAJE byl zahájen v létě 2009 ve všech krajích s výjimkou Prahy. Pokračovat bude ještě letos. Projektem ministerstvo školství reaguje na skutečnost, že se ČR propadá pod evropský průměr v účasti dospělých na celoživotním vzdělávání. Nízký podíl 7,5 % lidí v produktivním věku totiž hrozí ztrátou konkurenceschopnosti lidí na trhu práce. Do roku 2010 přitom měla ČR v rámci evropských dohod za úkol dosáhnout podílu 12,5 % a do roku 2020 má být na 15 procentech.

Podle hodnocení na jednání v Třešti projekt i na Vysočině potvrzuje, že vzdělávání dospělých není nutno ponechat jen v rukou soukromých vzdělávacích agentur, které si často najímají lektory a kapacity právě na školách. Schopné školy si mohou lektorováním samy aktivně vylepšit ekonomickou situaci a stavbou vzdělávání „na míru“ snižovat nezaměstnanost v regionu.

V celé ČR se v projektu propojilo 325 škol do krajských sítí a jejich týmy se s využitím evropské a státní dotace začaly připravovat pro výraznější zaměření na dospělou klientelu. Na Vysočině se zapojilo 23 škol. Probíhá vzdělávání pedagogů ve stavbě vzdělávacích projektů, v lektorování dospělých, marketingu či kariérovém poradenství. Vedle toho školy staví první konkrétní programy vzdělávání.

V praxi každá škola připraví v projektu tři programy, které vzešly z potřeby trhu práce. První vlna programů už byla odborně posouzena a korigována sociálními partnery. Z ní už bylo na Vysočině 18 programů také „pilotně ověřeno“ s prvními účastníky. Dva další programy první vlny se pilotují a tři na ověření zatím čekají.

O možnostech dalšího vzdělávání, včetně programů UNIV 2 KRAJE a dalších projektů, se lidé mohou informovat na webovém portálu www.vzdelavaniaprace.cz, který byl spuštěn loni 11. září. Nutnost vzdělávat se také propaguje cílená kampaň ministerstva školství v médiích se sloganem Rozšiřte si obzory.

Vzdělávací programy druhé vlny UNIV 2 KRAJE na Vysočině s bezplatnou „pilotáží“ pro účastníky

SZŠ a VOŠZ Jihlava - Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pomocníka v domácnosti (au pair); SZŠ a VOŠZ Jihlava - Všeobecný sanitář; SŠT Jihlava - Pneumatika a elektropneumatika; SŠOS Žďár nad Sázavou - Příprava k dílčím kvalifikacím oboru Kuchař - číšník; SŠOS Žďár nad Sázavou - Specialista maloobchodu; SŠT Žďár nad Sázavou - Mechatronika - hydraulika, programování řídícího systému; VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Obchodní angličtina a etika pro manažery; SOŠ Nové Město na Moravě - Účetnictví a daňová evidence; G, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Účetnictví a aplikace na PC; OA a HŠ Havlíčkův Brod - Základy podnikání; Akademie Světlá nad Sázavou - Aplikovaná počítačová grafika

Nahoru