Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

EVROPSKÉ DOTACE - KUTNOHORSKO

24.2.2011    Pražský deník Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav se aktivně přihlásila k možnosti čerpání dotací z ESF (Evropských sociálních fondů) již v době jejich vyhlášení v roce 2006. Po několika neúspěšných pokusech byl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného ministerstvem školství škole přijat k realizaci projekt s názvem „Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování“ (registrační č. CZ.1.07/1.1.06/01.0088).  

V rámci tohoto projektu učitelé školy vytváří podpůrné materiály pro realizaci výuky ve studijních oborech střední školy. Tyto materiály jsou zaměřeny na procvičování mezipředmětových vazeb od jednoduchých příkladů až po dlouhodobé projekty. Studijní program střední školy tvoří obory Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, pro které jsou vytvořeny školní vzdělávací programy (ŠVP) na základě centrálně vydaných rámcových vzdělávacích programů. V oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů jsou uvedené materiály vytvářeny víceméně společně pro všechny obory vzdělání, v oblasti odborných předmětů jsou diferencovány podle charakteru odborného zaměření. Projekt je zaměřen na položení základu, tj. na vytvoření pracovních materiálů pro první dva ročníky studia podle ŠVP. V rámci udržitelnosti projektu budou práce po jeho ukončení (v srpnu tohoto roku) pokračovat pro další dva vyšší ročníky až k maturitní zkoušce. Hlavním smyslem projektu je vytvoření opor k vedení žáků, k pochopení vazeb mezi obsahem jednotlivých předmětů, k tvořivé práci a ke schopnosti aktivně se v praxi zapojit do činností získaných středoškolským studiem a ověřených úspěšným složením maturitní zkoušky.

            Druhou oblastí čerpání evropských dotací je zapojení školy do národního projektu řízeného Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. Tento projekt řeší přechod středních odborných škol od počátečního vzdělávání ke vzdělávání dospělých. Tuto oblast škola sleduje v rámci personálních i materiálních možností dlouhodobě již od roku 1997, kdy bylo na škole založeno Centrum celoživotního vzdělávání tehdy rovněž v rámci evropského programu PHARE – PALMIF. Současný projekt UNIV 2 Kraje je zaměřen na tvorbu vzdělávacích programů pro oblast vzdělávání dospělých.

            Tyto programy svým obsahem odpovídají strojírensko-ekonomickému zaměření školy. Personální i materiální podmínky školy jsou na odpovídající úrovni. Vedení projektu se proto zaměřuje na zvládnutí správné metodiky vzdělávání dospělých a na pilotní ověření takto navržených vzdělávacích programů.

Nahoru