Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konference UNIV 2 KRAJE: Celoživotní učení je nutné

Na pět stovek účastníků, zejména ředitelé 325 středních, převážně odborných škol ze všech krajů, představitelé krajských úřadů a ministerstva školství, se sešlo 8. prosince v pražském hotelu Pyramida na úvodní konferenci projektu UNIV 2 KRAJE, aby zahájili několikaletou společnou práci. Jejím cílem je koncepčně čelit velkému demografickému poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání a zároveň v budoucnu při dynamických změnách trhu práce plnit jeho konkrétní potřeby v krajích. To se však podle výsledků konference podaří jedině tehdy, pokud bude položen velký důraz na celoživotní vzdělávání českých občanů.  

Právě zveřejněná statistická data konstatovala zvýšení počtu nezaměstnaných meziročně o více než 192 000 lidí a další růst nezaměstnanosti se očekává. V této situaci se všichni účastníci konference shodli, že cestou k řešení problému je nezbytný přechod k celoživotnímu vzdělávání obyvatel ČR jako naprostému standardu a že se právě střední školy musí stát místními centry vzdělanosti.
Kromě rostoucí nezaměstnanosti je velkým problémem také rychlý pokles počtu 15 letých žáků. "Z křivky demografického vývoje je patrný nezvratitelný pokles počtu žáků v průměru o 30 procent. Toto je skutečné ohrožení pro školy," varoval Miloš Rathouský, ředitel Odboru středního a vyššího odborného školství MŠMT ČR. Toto ohrožení ale zároveň označil za příležitost pro spuštění komplexnějšího systému, který bude pracovat se všemi zájemci o vzdělávání.
UNIV 2 KRAJE
Právě tento cíl má pomoci naplnit projekt ministerstva školství UNIV 2 KRAJE, v jehož rámci se úvodní konference konala. Na dobu 42 měsíců je na něj vyčleněno téměř 300 milionů korun (85 procent jde u prostředků EU, 15 procent ze státního rozpočtu ČR). Většina prostředků přitom bude směřovat do prohlubování odborných kompetencí pedagogů, kteří se na školách stanou lektory vzdělávání dospělých.
Ve všech třinácti krajích se tedy celkem 325 zapojených škol začíná propojovat do sítí, v nichž mají dospělí zájemci o vzdělávání v budoucnu nalézt komplexní informace i možnosti, jak se vzdělávat. Vzdělávání přitom má být řešeno modulově, což umožní rychlou obměnu vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly stále se měnícím požadavkům trhu práce.
Začíná tvrdá práce
Partnerem MŠMT je při realizaci projektu UNIV 2 KRAJE Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Příprava projektu zabrala skoro rok a půl, další rok trval proces schvalování. Projekt byl oficiálně zahájen 1.8.2009, končit bude 31.1.2013. V rámci projektu připraví každá škola tři programy dalšího vzdělávání a jeden z nich pilotně ověří. Cílem je tedy připravit celkem 975 programů a pilotně jich ověřit 325. "Tím nejpodstatnějším cílem je ale vytvořit takové funkční prostředí v celoživotním vzdělávání, které bude trvale udržitelné i po skončení projektu," zdůraznila hlavní manažerka projektu Jana Bydžovská (NÚOV).
Vzdělávací programy mohou mít různá oborová zaměření. Mohou vznikat např. na objednávku zaměstnavatelů, nebo pro skupinu pracovně aktivních seniorů z věkové kategorie 50+, může jít o obory, které nejsou v regionu otevírány v počátečním vzdělávání, o které však jeví zájem zaměstnavatelé.

Změna zastaralého systému kvalifikací
Doslova celospolečenskou změnu v myšlení lidí od projektu UNIV 2 KRAJE očekává ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT Jakub Stárek. Od zastaralého systému získávání stupňů vzdělávání je podle něho třeba přejít k získávání kvalifikací pro svět takový, jaký je teď a který se významně mění.
"V tuto chvíli k tomu máme obrovskou příležitost - máme totiž finanční prostředky a politickou reprezentaci, která podporuje vzdělávání dospělých tolik, jako nikdy v minulosti. To se projevuje i necelými 12 miliardami, které jsou k tomuto cíli vymezeny v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost," zdůraznil Stárek.
Pro nutnost podpory celoživotního vzdělávání argumentoval i aktuálními statistickými daty: Celkem 7,8 procenta dospělých Čechů odpovídá v tuto chvíli "ano" na otázku, zda se v posledních čtyřech týdnech aktivně vzdělávali. Od posledního evropského statistického sledování roku 2007/08 jsme tak postoupili o 2,2 procenta, ale jsme stále pod evropským průměrem. Navíc EU stanovila nově kritérium, podle něhož by ČR měla dosáhnout do roku 2020 hranice 15,0 procent.
Podpora z krajů
Proces vytváření škol jako center vzdělanosti v krajích by se nemohl zdařit, pokud by ho nepodporovali zřizovatelé škol, tedy majoritně krajské úřady. Tento trend na konferenci jednoznačně podpořil Radek Cikl, který stojí v čele školské komise Rady asociace krajů. Prohlubování odbornosti pedagogů v rámci UNIV 2 KRAJE navíc podle něho může přispět i ke zkvalitnění počátečního vzdělávání.
"I svazy zaměstnavatelů si význam dalšího vzdělávání velmi silně uvědomují a začínají spolupracovat," ocenil náměstek hejtmana Libereckého kraje Radek Cikl. Očekávaný demografický pokles v počátečním vzdělávání je totiž podle jeho názoru bezprecedentní: "Takový pokles nebyl ani v dobách hladomorů a válek. Budou muset být i nepopulární opatření, ale v zájmu kvality odborného a celoživotního vzdělávání."
Změnit myšlení
Mezi základní cíle projektu UNIV 2 KRAJE patří také přesvědčit lidi, že další vzdělávání je dobrá a nutná věc. "Hlavní výstup projektu je ale obtížně měřitelný - jsou to změněné postoje pedagogů na školách a změněné postoje společnosti vůči celoživotnímu vzdělávání," shrnula na konferenci obsahová manažerka projektu Helena Marinková. Zřizovatelé škol jsou tomuto principu podle ní vesměs nakloněni. Je ale třeba přesvědčit celou populaci, místní úřady i zaměstnavatele, že právě školy jsou tím místem, kde lidé mohou a mají najít pomoc, pokud potřebují realizovat jakékoli další vzdělávání i v dospělém věku.

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 724 652 223,  jana.bydzovska@nuov_cz
PhDr. Helena Marinková, PhD., obsahová manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 724 652 224, helena.marinkova@nuov_cz

Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

Informace o projektu najdete na www.nuov.univ2k.
Vzdělávací nabídku v regionech lze nalézt na adresách www.univcz.cz a www.cucu.cz

Celý text tiskové zprávy najdete zde:

TZ_UNIV2_konference09.doc TZ_UNIV2_konference09.doc (210,50 KB)

Nahoru