Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kurzy strojírenství pro dospělé v Ledči

26.2.2013    Havlíčkobrodský deník - Ledeč nad Sázavou – Střední odborná škola v Ledči nad Sázavou připravuje od března 2013 dva kurzy pro dospělé.  

Pracovník ve strojírenství

 

Tento kurz je nabízen v rámci projektu UNIV 2 zdarma. Cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytujících denní vzdělávání žákům v centru celoživotního učení vytvořením sítě škol celoživotního učení. Ve školách, kde probíhá vzdělávání žáků, jsou nabízeny i vzdělávací programy pro dospělé. Do projektu je zapojeno 325 škol z celé ČR, v jednotlivých krajích bylo vytvořeno 13 sítí škol – center celoživotního učení.

Kurz Pracovník ve strojírenství je určen pro účastníky s výučním listem ve strojírenských oborech nebo oborech příbuzných. Výuka bude probíhat v sobotu od 8.00 hodin. Obsahem kurzu jsou základy technické dokumentace, technické mechaniky, pružnosti a pevnosti, nauky o materiálu, kontroly a měření a programování CNC strojů. V průběhu kurzu je možné absolvovat také zpracování tabulek v MS Excel a textů v MS Word.

Rekvalifikační kurz je nabízen v rámci projektu UNIV3 zdarma. Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

 

Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23­007­E)

 

Rekvalifikační program připravuje na úspěšné vykonání zkoušky dílčí profesní kvalifikace 23­007­E Dělník ve strojírenské výrobě. Je určen pro účastníky, kteří mají ukončené alespoň základní vzdělání a splňují zdravotní požadavky pro profesní kvalifikaci. Autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, úspěšný absolvent zkoušky získá Osvědčení o profesní kvalifikaci. Obsahem rekvalifikačního programu jsou moduly Ruční obrábění materiálu, Pájení, svařování, Ohýbání, zkružování, Rovnání kovů, Tmelení a broušení tmelených ploch, Ruční nanášení barev. Jednotlivým odborným modulům předchází informačně diagnostický modul, který vyhodnocuje dosavadní znalosti uchazečů. Na základě tohoto modulu mohou být některé povinné moduly uznány.

Bližší informace a přihlášku najdete na webových stránkách www.gvi.cz – Kurzy pro dospělé.

SOŠ – centrum celoživotního vzdělávání v Ledči nad Sázavou

Nahoru