Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nový projekt chce pomoci starším lidem

29.5.2012    Týdeník Opavský a Hlučínský Region - Region sice v rámci kraje netrpí mimořádně vysokou nezaměstnaností, ale pro lidi po padesátce je nalezení nové práce nebo udržení stávající pořád víc než obtížné.  

Předpokladem k úspěchu může být zvyšování znalostí a kvalifikace na kurzu dalšího vzdělávání. Kromě certifikátu poskytuje absolventům též růst vlastního sebevědomí. K návratu do školních lavic vedou zájemce různé motivace a rozhodnutí někdy nebývá snadné. Pilotní kurz Pracovník sociální péče zajistila v Moravskoslezském kraji Střední škola prof. Z. Matějčka v Ostravě­Porubě v rámci projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE. Přihlásilo se celkem sedmnáct účastníků většinou ze sociálního oboru. Někteří z nich měli maturitu, mnozí letitou praxi a do lavice usedl i jeden vysokoškolsky vzdělaný posluchač. Jejich další vzdělávání sleduje rozvoj dovedností a znalostí, důležitých pro uplatnění na trhu práce i na profesní, občanské a zájmové vzdělávání. Kurzy, které ho poskytují, jsou jednou z cest, jak pracovní konkurenceschopnost zefektivnit.

Náplní projektu UNIV 2 KRAJE je proměna středních a především odborných škol v otevřené instituce, tedy v centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat určený koncept. Kromě zvýšení kvalifikace a znalostí frekventantů sleduje projekt i zvyšování lektorských schopností středoškolských pedagogů v práci s dospělými lidmi. Pedagogové k tomu účelu absolvují řadu školení a sami pak výuku dospělých vyhledávají. Proti výuce mladých žáků oceňují vnímavost a velkou motivaci starších posluchačů. Výstupem tříměsíčního kurzu je certifikát o jeho absolvování, ale absolventi po jeho získání stojí před dalším obtížným úkolem – využít ho v regionu se složitou situací pro získání zaměstnání.

Nahoru