Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Obsluha motorové pily a základy těžby dřeva

Střední odborná škola Nové Město na Moravě  

 

 

 

 

SOŠ Nové Město na Moravě

Obsluha motorové pily a základy těžby dřeva

Zaměření programu:

Absolvent bude připraven provádět prořezávky, probírky, vyvětvování, těžbu, kácet dřeviny rostoucí mimo les, druhování a k tomu používat vhodné pracovní postupy, nářadí, nástroje a dodržovat BOZP.

Požadavky na uchazeče:

-     ukončené minimálně základní vzdělání;

-     věk nejméně 18 let;

-     lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s motorovou pilou.

Rozsah programu: 96 hodin (z toho 20 hodin teorie, 76 hodin praxe)

Nahoru