Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Mendelova střední škola, Nový Jičín  

 

 

 

 

Mendelova střední škola, Nový Jičín

 

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Zaměření programu:

- ukončené základní vzdělání

- věk min. 18 let

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

Požadavky na uchazeče:

Absolvent bude připraven pečovat o osoby v ústavních zařízeních, stacionářích nebo v domácnosti, to znamená, že bude zvládat jak péči o klienty, kteří jsou soběstační, tak péči o klienty, kteří jsou odkázáni na pomoc pečovatele, např. o imobilní uživatele.

Rozsah programu: 150 hodin (z toho 110 hodin teorie, 40 hodin praxe)

Nahoru