Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Předpokládané výsledky projektu

1.    Předpokládaný počet škol zapojených do projektu je v průměru 25 v každém kraji, proponovaným výstupem pak vytvoření 325 center celoživotního učení. Nejdůležitějším výsledkem je proměna středních škol v otevřené instituce aktivně realizující koncept celoživotního učení, poskytující počáteční i další vzdělávání v široké spektrum (např. různé druhy rekvalifikací, zájmového vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání …), v různých formách (např. prezenční, kombinované, uznávání výsledků předchozího učení).

2.    13 sítí škol – v každém kraji ČR (kromě Prahy) bude vytvořena síť spolupracujících škol – center celoživotního učení.

3.    975 modulově zpracovaných programů dalšího vzdělávání: Každá škola zapojená do projektu připraví nejméně 3 modulově zpracované programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; další čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do DV; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy.

4.    Vybrané programy dalšího vzdělávání poskytnou možnost vzdělávání v oborech, které v počátečním vzdělávání v jednotlivých krajích nejsou otevírány.

5.    Minimálně jedna třetina, tj. 325 programů DV bude pilotně ověřena.  

6.    V každém kraji bude připraven informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání  (v případě krajů, které již tento systém mají vybudovaný, bude inovován a aktualizován). Jednotlivé systémy budou plně kompatibilní a výhledově propojeny s informačním systémem DAT. 

7.    Podporována bude cílená spolupráce center celoživotního učení se zaměstnavateli především na regionální úrovni, a to při mapování aktuálních potřeb trhu práce a při posuzování programů dalšího vzdělávání .

Nahoru