Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přepokládané výsledky

 •       325 center celoživotního učení na středních a vyšších odborných školách;  alespoň 80 % z nich zůstane funkční v době 5 let po ukončení projektu;
 •      13 sítí škol – center celoživotního učení; reálné fungování 80 % z nich v době 5 let po ukončení projektu;
 •       975 modulově zpracovaných programů dalšího vzdělávání,  tj. 3 programy na 1 školu. Členění – programy na „objednávku“ zaměstnavatele, pro věkovou skupinu 50+, transformace v počátečním vzdělávání neotevíraných oborů do dalšího vzdělávání. Školy si budou volit skladbu programů podle aktuálních potřeb.
 •       Rozvoj profesních kompetencí u 3250 pedagogických pracovníků (počet podpor na jednoho je 3 až 5), nejméně 2 600 certifikovaných lektorů vzdělávání dospělých.
 •       Informační systém o nabídce programů DV v každém kraji, propojenost jednotlivých IS a provázání s informačním systémem DAT.
 •       Rozvoj spolupráce center celoživotního učení se zaměstnavateli především na regionální úrovni  - 1 950 hodnocení programů DV.

                _______________________________

Za nejpodstatnější výsledek projektu považujeme proměnu SŠ v otevřené instituce aktivně naplňující koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat promyšlené spektrum oborů počátečního vzdělávání a široké spektrum dalšího vzdělávání:

 •       např. různé druhy rekvalifikací, zájmového vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání
 •       různé formy dalšího vzdělávání, např. prezenční, kombinované, uznávání výsledků předchozího učení
 •      DV pro různé skupiny např. nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených, zaměstnanců firem, seniorů, migrantů
 •      kariérové poradenství pro žáky i dospělé;
 •       budou tzv. místy střetávání generací, tzn.budou poskytovat při vzdělávání i jiných příležitostech možnost pro setkávání mladé a seniorské generace.

                _________________________________

Významným ale velmi obtížně měřitelným výsledkem projektu bude změna postojů mnoha učitelů zapojených (ale i nezapojených škol), krajských úřadů, podniků, organizací zaměstnavatelů i zaměstnanců a především – řady obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání.

Nahoru