Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příprava modulových programů

Cílem aktivity je připravit na každé zapojené škole – centru celoživotního učení alespoň 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; třetí čtvrtina bude obory, které se v počátečním vzdělávání neotevírají, transformovat do dalšího vzdělávání; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy, umožňuje zohlednění místních specifik. Programy budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispívá k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku. Připravené programy dalšího vzdělávání vzniknou na základě jednání se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, představiteli státní správy a samosprávy míst, ve kterých školy působí, na základě mapování potřeb regionálního trhu práce i nabídky regionálního trhu vzdělávání.

 

Součástí aktivity bude i možnost pilotního ověření připravených programů. Smyslem je v praxi zjistit, zda program skutečně odpovídá všem stanoveným parametrům (např. výstupy jsou dosažitelné, náročnost je odpovídající, časové dotace vyhovující apod.). Příprava programu bude v případě pilotního ověřování ukončena vyhodnocením jeho realizace a zapracováním potřebných změn. Předpokládáme, že minimálně jedna třetina programů bude takto pilotně ověřena. Činnosti a výsledky aktivity budou prezentovány na krajských konferencích projektu.

 

Výstupy klíčové aktivity:

 

-      975 připravených programů dalšího vzdělávání;

-      325 pilotně ověřených programů dalšího vzdělávání;

-      3 250 autorů programů dalšího vzdělávání;

-      3 250 podpořených účastníků pilotního ověřování programů;

-      975 učitelů zapojených do pilotního ověřování;

-      1 pomůcka pro mentory sloužící k evaluaci programů dalšího vzdělávání.

Nahoru

Vzdělávací programy