Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Propagační kampaň

Cílem propagační kampaně s pracovním názvem Učíme se všichni – a rádi! je informovat obyvatele ČR o dalším vzdělávání a motivovat je k účasti na dalším vzdělávání. Propagace dalšího vzdělávání, možností jeho využívání, výhod, které jsou se zapojením se do dalšího vzdělávání spojené apod., je nezbytná. Propagace dalšího vzdělávání, možností a výhod jeho využívání je nezbytná. V současné době o potřebě DV diskutuje řadu let spektrum odborníků, ale běžní obyvatelé nejsou o  této oblasti dostatečně informováni. Jen obtížně lze zvyšovat zapojení české dospělé populace do dalšího vzdělávání, pokud relativně velké části této populace v jejím vzdělávání brání přesvědčení, že se nemůže dále vzdělávat, protože „je málo vzdělaná“. Má-li být rozšiřována nabídka programů DV, je také nutno podnítit poptávku po připravovaných programech. To se samozřejmě netýká pouze programů připravených v rámci projektu, ale programů nejrůznějších poskytovatelů. Tato propagační kampaň není kampaní propagující výsledky projektu, ale kampaní propagující účast dospělých na dalším vzdělávání jako takovém.

 

Mediální kampaň bude zahrnovat:

-      scénář a výroba TV spotů (10 sec, animovaný/hraný) - odvysílání spotů v celoplošných TV - ČT1, Prima, Nova;

-      scénář a výroba rozhlasových spotů (20 sec);

-      kreativní řešení pro tištěná média - inzerce (barevná, č/b, 3 velikostní mutace);

-      návrh a výroba internetového banneru (minimálně 3 velikostní mutace);

-      další řešení pro elektronická média;

-      outdoorová reklama;

-      grafický návrh a výroba tiskových podkladů - press releasů, letáků, plakátů, informačních brožur;

-      doprovodné propagační aktivity typu PR jako podpůrné prvky mediální kampaně sloužící k informovanosti veřejnosti i  odborníků (tiskové konference, prezentace, odborné konference, workshopy aj.);

-      v rámci mediálních a PR kampaní dát prostor hlavním protagonistům – pracovníkům MŠMT - pro poskytnutí interview v tisku a rozhovorů v diskusním pořadu „24 hodin“ na ČT 1;

-      monitoring mediálních výstupů – zahrnující přehled článků v denících, odborných časopisech, v TV a rozhlasových stanicích jako reakce (zpětná vazba) na pořádané tiskové konference, účast na odborných veletrzích apod.

Nahoru