Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Roste poptávka po kurzech sociální péče

30.3.2012    novinky.cz - Demografický vývoj a stárnutí evropské i české populace se projevuje i reakcemi českého trhu práce na vzdělávání. Se zvyšujícím se věkovým průměrem obyvatelstva roste poptávka po lidech kvalifikovaných v péči o nemohoucí a seniory.  

Na Středním odborném učilišti Mikulov vytvořili s využitím prostředků z projektu MŠMT UNIV 2 KRAJE vzdělávací program pro dospělé - Pracovník v sociálních službách. Díky spolupráci s úřadem práce se na první motivační schůzce kurzu v loňském roce sešlo kolem sedmnácti uchazečů o jeho absolvování.

 

„Jejich motivace pro absolvování kurzu byla různá. Jedni stojí před nutností pečovat o nemohoucího rodinného příslušníka, jiným chybí pro výkon práce kvalifikace. Ale odhadem až osmdesát procent z nich opravdu uvažovalo o zahájení zcela nové pracovní kariéry v sociálním oboru, protože nemohli najít uplatnění v tom stávajícím. Někteří absolventi dokonce souběžně zahájili vzdělávací jazykový kurz, aby mohli využít otevření rakouského trhu práce,“ uvedla metodička celoživotního vzdělávání na mikulovské škole Hana Mikulíková. Zájemců z řad mužů je nedostatek

 

Loňského kurzu v Mikulově se podle předpokladu zúčastnily výhradně ženy. Podle Mikulíkové je přitom v různých sociálních zařízeních o muže na pozicích pečovatelů velká poptávka. Vedle fyzické síly jsou pro pečovatele v sociálních službách důležité i další charakterové vlastnosti.

 

Obsahem kurzu v mikulovské škole proto bylo i seznámení se zákonem o sociálních službách, blok zdravovědy, ale i základů psychologie a pedagogiky. „To proto, aby pečovatel uměl ležícího klienta také aktivizovat a připravit mu takový program, aby nemusel jen pasivně ležet a dívat se do stropu,“ vysvětluje Mikulíková. Praxe v sociálních zařízeních

 

Díky spolupráci s úřadem práce a výběru motivovaných a zkušených účastníků se v kurzu neobjevily potíže ani při setkáních s reálnými pacienty při praxi. Také ta byla součástí výuky. Účastníci ji v terénu absolvovali ve dvou sociálních zařízeních ve Valticích a Mikulově. Hledání zaměstnání vyžaduje trpělivost

 

Dvě z účastnic, Andrea Hrychová a Jitka Jankovičová, nalezly práci v rodině v nedalekém Hlohovci. „Této rodině se vrátila babička z valtické Léčebny dlouhodobě nemocných. Vyžaduje však péči 24 hodin denně, a tak rodina oslovila naši školu s žádostí o pomoc. Dvě absolventky našeho kurzu jsme doporučili a nyní se v péči o tuto paní střídají,“ uvedla Mikulíková.

 

I s potřebnou kvalifikací však hledání práce často vyžaduje trpělivost. Skupina pěti absolventek mikulovského kurzu tak např. vyrazila za prací do nedalekého Rakouska, avšak nakonec od záměru sousední zemi pracovat ženy upustily. „Bez úspěchu jsme kontaktovaly tamní úřad práce. Rozčarováním bylo i setkání s tamní zprostředkovatelkou práce – nenabídla ani odpovídající zajištění práce, ani finanční podmínky,“ řekla absolventka kurzu Zdeňka Danihelová.

 

S vidinou toho, že význam dalšího vzdělávání v sociální a pečovatelské oblasti v dalších letech výrazně poroste, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov v těchto týdnech kurz Pracovník v sociálních službách opakuje. „Naplnili jsme jej bez problémů. Několik účastníků tentokrát v sociálních zařízeních pracuje - jsou zkušení a kurz absolvují proto, aby si doplnili potřebnou kvalifikaci,“ dodala Mikulíková.

Nahoru