Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Seč 22.-23. listopad 2012

PARD.jpg Konference se koná pod záštitou Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za oblast školství a kultury  

22. 11. 2012 – čtvrtek

15:00 Prezence

16:00 Odborná diskuze účastníků konference

17:00 Zahájení konference

Úvodní slovo a přivítání hostů

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za oblast školství a kultury

Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT

Mgr. Václav Hořejší, ředitel Národního ústavu pro vzdělávání

Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Pardubickém kraji Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Pardubickém kraji

Ing. Elena Zrebená, metodik pro Pardubický kraj, projekt UNIV 2 KRAJE

Spolupráce škola a Krajské hospodářské komory Spolupráce škola a Krajské hospodářské komory

Ing. Roman Sodomka, ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Spolupráce firmy Isolit-Bravo spol. s r.o. Isolit-Bravo spol. s r.o. a Průmyslové střední školy Letohrad Průmyslové střední školy Letohrad

Ing. Josef Vencl, metodik CŽU, Průmyslová střední škola Letohrad, Komenského 472, Letohrad

Martin Šlesingr, personální ředitel, Isolit-Bravo spol. s r.o.

19:00 Večeře a odborná diskuze účastníků konference

24:00 Závěr prvního dne konference


23. 11. 2012 – pátek

8:00 Prezence

9:00 Odborný program I. blok

Další vzdělávání v České republice Další vzdělávání v České republice

Mgr. Jan Brůha, zástupce odboru vzdělávání MŠMT

Názor veřejnosti na další vzdělávání v Pardubickém kraji Názor veřejnosti na další vzdělávání v Pardubickém kraji

Ing. Jarmila Halouzková, projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., projekt UNIV 2 KRAJE

Další vzdělávání a spolupráce se sociálními partnery Další vzdělávání a spolupráce se sociálními partnery

Mgr. Bc. Michal Šedivka, mentor školy, Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, Holice

Další vzdělávání na škole realizované na objednávku sociálního partnera Další vzdělávání na škole realizované na objednávku sociálního partnera

Ing. Miroslava Katzerová, mentor školy, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

10:30 Přestávka

11:00 Odborný program II. blok

Spolupráce se SPŠ chemickou, potřeby dalšího vzdělávání v chemickém průmyslu

Ing Jaroslava Doležalová, personální ředitelka, Agrofert holding

Naše zkušenosti s dalším vzděláváním v oblasti gastronomie Naše zkušenosti s dalším vzděláváním v oblasti gastronomie

Mgr. Jaroslav Kořínek, mentor školy, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Další vzdělávání ve spolupráci s Úřadem práce Další vzdělávání ve spolupráci s Úřadem práce

Mgr. Michal Benda, metodik CŽU, Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, Chrudim

Historie a současnost dalšího vzdělávání na SOU Svitavy

Ing. Leoš Říha, mentor školy, Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083/8, Svitavy

Aktuální informace z Úřadu práce v Pardubicích

Ing. Naděžda Černá, referát zprostředkování a poradenství, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích

12:30 Oběd, diskuze účastníků konference

17:00 Závěr konference

Nahoru