Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Střední školy se mění v centra celoživotního učení

4.8. 2009 novinky.cz Právě byl zahájen nový projekt UNIV 2 – KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Školy zapojené do projektu budou kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a zároveň pomoci školám vyrovnat se s propadem počtu žáků v období demografického poklesu.  

UNIV 2 – KRAJE je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na projekt UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 – 2008), kterého se zúčastnily vybrané školy v šesti krajích ČR.

 

Do projektu UNIV 2 – KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. V průměru jde o 25 škol na jeden kraj, konkrétní počty se ale pohybují v rozmezí od 12 do 36 v závislosti na velikosti kraje a jeho lidnatosti. V rámci projektu by tak mělo vzniknout 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují nebo je nejvíc zajímá.

 

Ze zapojených škol (center celoživotního vzdělávání) se vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Své vzdělávací aktivity budou koordinovat tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám trhu práce v daném kraji. „To je důležité i z hlediska současné ekonomické krize. Účast na vzdělávacích programech nabízených školami tak může lidem pomoci překlenout problematické období nebo najít si novou práci,“ říká manažerka projektu UNIV 2 – KRAJE Jana Bydžovská.

 

Vytvořené programy budou vkládány do informačního systému projektu a také do internetových serverů sítí škol v každém kraji. Jejich propojením vznikne systém, v němž zájemce najde ucelené informace o dalším vzdělávání poskytovaném školami v celé ČR.

 

Školy lépe využijí své vybavení i know-how pedagogů.

 

Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou činnost do oblasti dalšího vzdělávání a nahradit tím současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem. Je pravděpodobné, že některé obory nebudou kvůli slabému zájmu v rámci středního vzdělávání vyučovány. Bude-li po nich ale poptávka na trhu práce, mohou být nabízeny v rámci dalšího vzdělávání.

 

Učitelé zapojených škol budou mít možnost rozšířit své kompetence tak, aby byli připraveni na práci s dospělými. Proto proběhnou vzdělávací semináře se zaměřením na vytváření modulových vzdělávacích programů, na lektorské dovednosti, kariérové poradenství i oblast marketingu. Kurzů by se mělo zúčastnit cca 3 250 pedagogů, kteří pak budou působit v centrech celoživotního učení. Kromě toho mohou nabytých dovedností využít i v počátečním vzdělávání, například při tvorbě školních vzdělávacích programů.

 

UNIV 2 – KRAJE je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na projekt UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 – 2008), kterého se zúčastnily vybrané školy v šesti krajích ČR.

 

Nahoru