Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Strojírenství v popředí dalšího vzdělávání

6.8.2012    Haló noviny - Strojírenské a hutní obory se dostávají do popředí v kurzech dalšího vzdělávání. Podle statistik projektu UNIV 2 KRAJE se v minulých třech letech zapojila do kurzů strojírenství v rámci dalšího vzdělávání dospělých na středních školách téměř pětina Čechů.  

Trend přímé spolupráce středních škol a strojírenských i hutních firem navíc přináší možnost otevírat kurzy ušité přímo na míru daným profesím. Firmy tak mohou školit své zaměstnance ve vybavených učebnách s kvalifikovaným personálem.

Zájem o strojírenské učňovské a studijní obory roste. Vzrůstající zájem potvrzují SŠ i vzdělávací instituce. »V posledních třech letech jsme zaznamenali vzrůstající zájem o kurzy dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství.

Každý pátý účastník absolvoval kurz z tohoto oboru. Mezi tradičně frekventované patří kurzy svařování, jeřábnické kurzy, manipulace s vozíky a lakovým zařízením,

« potvrzuje Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu z Národního ústavu vzdělávání. Do projektu UNIV 2 KRAJE je od roku 2009 zapojeno 325 škol. Každá škola si může vytvořit ve třech vlnách celkem tři programy.

 

Strojírenský sever

 

Jedna z oblastí s typickým zastoupením strojírenství či hutnictví v nabídce programů dalšího vzdělávání je průmyslový Moravskoslezský kraj. Zde se do projektu zapojilo 35 škol. Např. SOŠ Frýdek-Místek připravila strojírenský program Strojní obrábění – frézování. Na SŠ Šenov u Nového Jičína zase pilotoval program Dělník ve strojírenské výrobě. Strojírenství a hutnictví je ukázkovým příkladem fungující spolupráce mezi školami a podniky. Díky tomu může vznikat celá řada programů. »Když se podíváme na vytvořené programy, je zde evidentní spolupráce s velkým zaměstnavatelem

Tatrou Kopřivnice,« říká Ivana Krajčíková, metodička projektu v Moravskoslezském kraji.

V rámci kraje lze najít i další z příkladů podobné spolupráce školy a velkého hutního podniku a zaměstnavatele: SOŠ Třineckých železáren připravila v rámci projektu tři programy Hutník valcíř kovů, Slévač a Elektroinstalace. »Jsme příkladem školy, která už se skutečně stala centrem celoživotního

učení,« doplnil Roman Cieślar, metodik pro celoživotní vzdělávání na této škole, která je od svého začátku spojena s železárnami.

Za další vzdělávání je považováno takové vzdělávání, které probíhá po prvním vstupu jednotlivce na trh práce. Nejedná se jen o vzdělávání profesní, ale i o vzdělávání občanské a zájmové.

Nahoru