Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy

Střední zemědělská škola  

 

 

 

 

Střední zemědělská škola Dalovice

Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy – obecné podmínky pro využívání

Zaměření programu:

Absolvent bude disponovat všemi kompetencemi nezbytnými pro úspěšné užívání portálu Farmář (PF). Program je vhodný především pro uživatele, kteří s PF začínají.

 Absolvent bude schopen ovládat PF na základní uživatelské úrovni a bude připraven pokračovat v navazujících aplikacích.

Požadavky na uchazeče:

-     fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na ZAPÚ vlastnící přístupový kód a heslo na portál Farmář;

-     základní znalost práce s PC;

-     znalost registrace pozemků v LPIS včetně aktivních přístupových údajů k portálu Farmář.

Rozsah programu: 100 hodin teoretické výuky

Nahoru