Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Z Městské nemocnice Hořice: Investice do rozvoje vzdělávání

1.3.2011    Jičínský deník   Hořice – V rámci projektu UNIV 2 KRAJE započalo prohlubující odborné vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví v Městské nemocnici Hořicích. Kurz byl zahájen 23. února a bude probíhat do června tohoto roku jednou týdně ve čtyřhodinovém denním programu. Obsahem modulů je zdravotnická psychologie, komunikační dovednosti, nové trendy v ošetřovatelství, první pomoc, rehabilitace v ošetřovatelství. Jednotlivé moduly na sebe budou navazovat. Kurz reaguje na nové trendy ve zdravotnictví. Je zaměřen na prohlubování profesních znalostí a dovedností. Hlavním organizátorem je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ve velmi úzké spolupráci s Městskou nemocnicí Hořice.  

První den se tohoto pilotního programu zúčastnila i hlavní manažerka tohoto projektu z Národního ústavu odborného vzdělávání přímo řízeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jana Bydžovská a metodik kraje pro tento projekt Mgr. Miloš Rojka. Všeobecné sestry procvičovaly pod báječným vedením paní Mgr. Evy Strnadové a PhDr. Evy Benešové neverbální techniky v kontaktu s pacientem, jeho rodinou, ale i vzájemně mezi sebou.

            Ředitel nemocnice MUDr. Petr Adámek vítá takovéto smysluplné akce, které jsou pro všeobecné sestry velkým přínosem, a zdůraznil skutečnost, že za odborným vzděláváním nemusí dojíždět do vzdálených měst a nevynakládají žádné finanční prostředky. Tento pilotní projekt je financován z Evropského sociálního fondu ČR. hl. sestra Měst. nemocnice Hořice Soňa Kerelová

Nahoru