Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 55 stran.  

ke stažení ke stažení (582,08 KB)


Publikace se zabývá chováním absolventů středních škol během jejich vysokoškolského studia, zejména problematikou předčasného ukončování studia a přestupů v rámci studia. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol a doplněna tabulkovou dokumentací. Publikace uvádí problematiku předčasné ukončování studia na vysokých školách jednak v členění podle druhů vzdělávání (gymnaziální obory, lycea, maturitní obory SOŠ a SOU a obory nástavbového studia), jednak v členění podle skupin oborů, které absolventi ukončili na střední škole v časové řadě 2002 až 2005.
Kromě údajů o podílech předčasných odchodů v členění podle druhů a oborů středoškolského studia  jsou uváděny i údaje o podílech předčasných odchodů podle oborů vysokoškolského studia. Poměrně značná pozornost je věnována zmapování přestupů z jednotlivých skupin a je identifikováno, do kterých skupin přestupující směřují. Tabulková a obrazová dokumentace pak přehledně znázorňuje jak podíly předčasných odchodů ze studií,  tak přestupy v průběhu vysokoškolského studia.

Nahoru