Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Veřejná zakázka - interní audit NÚOV

Veřejná zakázka malého rozsahu:   „Realizace interního auditu pro Národní ústav odborného vzdělávání“       Jedná se o zakázku, kterou upravuje směrnice MŠMT ( č. j.: 2371/2009-14) , a jejíž p ředpokládaná hodnota nepřekročí částku 200.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.  

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení interního auditu vnitřního kontrolního systému NÚOV.

Poskytovatel bude dále realizovat v rámci interního auditu průběžnou poradenskou a konzultační činnost podle požadavků a potřeb zadavatele v rozsahu stanoveném Standardy pro profesionální praxi interního auditu (SPPIA). Výsledkem činnosti poskytovatele v této oblasti bude auditní zpráva o přezkoumání funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, včetně návrhů doporučení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zpracovaná dle Standardů pro profesionální praxi interního auditu.

 Text_vyzvy_na_www_INterni_auditL.doc (97,00 KB)
 Prilolha_c._1_az_3.doc (79,00 KB)
 Oprava_textu_vyzvy_www_.doc (45,50 KB)

Zmena_lhuty_pro_otevirani_obalek_s_nabidkami_www_.doc Zmena_lhuty_pro_otevirani_obalek_s_nabidkami_www_.doc (40,50 KB)

Nahoru