Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kariérové poradenství v České republice by se mělo zlepšit díky projektu, na který přispívá Evropská unie

O zlepšení úrovně kariérového poradenství se jednalo na konferenci, která proběhla 19. dubna v Olomouci.  

Byl zde představen projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Díky tomuto projektu proběhne výrazná inovace informačního systému na adrese www.infoabsolvent.cz, pro učitele budou připraveny nové e-learningové kurzy eKariéra+ a zlepšení doznají také služby centra kariérového poradenství.

Kariérový poradce by měl pomoci žákům (i dospělým zájemcům), aby si našli takovou vzdělávací cestu, která bude odpovídat jejich zájmům i studijním předpokladům. Fungující kariérové poradenství tak může snížit na minimum počet žáků, kteří později svého výběru školy litují, mají studijní problémy a hledají jiné řešení.

Na nutnost zkvalitnění kariérového poradenství v ČR upozornila i loňská expertní zpráva OECD, která zkoumala odborné vzdělávání ve 14 členských zemích. Kariérové poradenství probíhá z velké části na školách a většinou je spojováno s poradenstvím psychologickým. To má za následek, že poradci nemají vždy dostatečný přehled o trhu práce a požadavcích firem. „Přesto už dnes nejsou na místě jednostranné stížnosti, že poradenství vůbec nefunguje. V posledních letech se toho právě díky přílivu peněz z Evropského sociálního fondu hodně změnilo,“ říká náměstkyně ředitele NÚOV Helena Úlovcová. „Výběru školy a oboru je věnována větší pozornost a jsou k tomu k dispozici také komplexní informace. Mohou je využívat jak poradci na školách, tak přímo žáci a jejich rodiny.“

Informační systém bude ve své inovované podobě přehlednější a srozumitelnější pro uživatele, lépe zachytí postup škol při zavádění školních vzdělávacích programů, rozšířeny budou také informace o vysokoškolské nabídce. „V inovovaném informačním systému bude například možné vyhledávat i podle názvů školních vzdělávacích programů, které nejsou nikde jinde dostupné,“ říká hlavní manažer projektu Jiří Vojtěch.

Inovovaná podoba systému infoabsolvent.cz nabídne žákům také jednodušší a názornější přístup. Výchovní poradci na školách by měli dětem ukázat, jak s tímto systémem pracovat, aby je neodradilo množství informací. „Chtěli bychom dosáhnout toho, aby si žáci informační systém oblíbili a používali ho nejen ve škole, ale i doma, třeba společně s rodiči,“ uvedla na konferenci Daniela Chamoutová z Národního ústavu odborného vzdělávání.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV´e-mail: jiri.vojtech@nuov_cz, tel.: 274 022 321
Dr. Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚOV e-mail: helena.ulovcova@nuov_cz, tel.: 724 652 252
Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV, e-mail: zoja.franklova@nuov_cz Tel.: 274 022 112, mobil: 724 652 240

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 tel: 274 022 111

**Národní projekt VIP kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy řídí MŠMT, jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání a spolufinancuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.


tisková zpráva ke stažení   tisková zpráva ke stažení (146,50 KB)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky