Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

V rámci projektu Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy budou přesně popsány existující sítě poradenských subjektů v jednotlivých resortech i v soukromé sféře a zaměření jejich činností a dále hlavní informační zdroje zaměřené na kariérové informace a jejich obsahové zaměření.

Vzniknou tyto návrhy:

·         návrh systému informačně poradenských služeb pro oblast počátečního vzdělávání v podmínkách postupující školské reformy,

·         návrh vazeb na služby celoživotního poradenství poskytovaného poradenskými centry sítí škol (projekt UNIV),

·         návrh na propojení poradenských služeb v resortu školství a zaměstnanosti.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky