Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Trhlíková, J.: Praha: NÚOV, 2010. 46 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení
 


Publikace vychází z dotazníkového šetření budoucích absolventů středních škol se zdravotním postižením. Byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II a zaměřuje se na zmapování studijních a pracovních záměrů a představ absolventů středních škol se zdravotním postižením, a to zejména s ohledem na jejich specifické postavení na trhu práce.

Publikaci tvoří šest kapitol. Počáteční kapitoly jsou kromě metodologických východisek a údajích o struktuře sledovaného souboru věnovány vymezení základních pojmů, které se k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vztahují, a přehledu aktuálních statistických údajů.

Z hlediska vlastního šetření publikace sleduje dva základní tematické okruhy. První okruh představují studijní a pracovní záměry budoucích absolventů se zdravotním postižením, které jsou analyzovány v rozdělení podle druhu postižení, úrovně vzdělání i formy integrace na střední škole. V této souvislosti je sledován především zájem absolventů se zdravotním postižením být ekonomicky aktivní a preferované formy pracovního uplatnění absolventů, tedy snaha uplatnit se na běžném nebo chráněném trhu práce.

Druhým okruhem, kterému se publikace věnuje, jsou specifické obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce, včetně očekávané pomoci poradenských institucí. Pozornost je dále věnována i vnímání hodnoty jednotlivých aspektů práce z pohledu absolventů se zdravotním postižením, které v porovnání s běžnou populací ukazuje určité rozdíly.

Nahoru

Přechod absolventů škol do praxe

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky