Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří.  Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,45 MB)

 


 

Publikace vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Po úvodním slovu je pozornost věnována vzdělanostní a oborové struktuře nově přijímaných žáků středních a vyšších odborných škol, přičemž zachycen je i vývoj vzdělávací nabídky středních škol. Předmětem třetí kapitoly je rovněž vzdělanostní a oborová struktura, ovšem ve vztahu ke zdravotně postiženým žákům, čtvrtá kapitola sleduje jejich studijní a pracovní záměry, a to z hlediska úrovně vzdělání, druhu postižení a způsobu integrace i jejich představy o předpokládaném uplatnění v oboru a jejich obavy a očekávání pomoci při hledání pracovního uplatnění. Pátá kapitola přináší detailní informace o přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání, a to v rozdělení podle jednotlivých kategorií vzdělání a skupin oborů. Tématem šesté kapitoly je postavení mladých lidí na trhu práce v ČR a srovnání se stavem v EU; sledována je vzdělanostní úroveň, ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost této skupiny obyvatelstva. Předmětem poslední kapitoly je shoda mezi dosaženým vzděláním a vykonávaným zaměstnáním, přičemž základem jsou analýzy profesní struktury absolventů podle kategorií vzdělání a struktury absolventů v hlavních seskupeních zaměstnání. V závěru publikace naleznete závěrečné shrnutí a přehledné tabulkové a grafické přílohy.

Nahoru

Souhrnné informace

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky