Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,15 MB)

 


 

Publikace se zaměřuje na úspěšnost absolventů středních škol, kteří maturovali v letech 2006 až 2009, v jejich následném vysokoškolském studiu. Klíčovým tématem jsou předčasné odchody studentů vysokých škol ze vzdělávání a jejich případný opětovný návrat do vysokoškolského studia. Analytická studie vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II – KP.

Informace jsou uváděny jednak v členění podle získaného středního vzdělání, jednak i ve větším detailu podle vybraných skupin oborů vzdělání absolvovaných studenty VŠ na střední škole. Část materiálu se soustředí také na porovnání úspěšnosti studentů VŠ podle jejich středoškolského studia, a to i z časového hlediska (komparace s absolventy z let 2002 až 2005).

V materiálu je používána míra předčasného ukončení vysokoškolského studia jako podíl studentů, kteří zanechali studia před jeho úspěšným ukončením a již se do studia na VŠ nevrátili, a to i v členění podle délky studia. Každá kapitola obsahuje také informace o skupinách studijních programů, z kterých studenti nejčastěji a nejméně často předčasně odchází. Tato zjištění jsou doplněna navíc informacemi o struktuře opětovných návratů studentů do vysokoškolského vzdělávání s užitím matice přechodu mezi skupinami VŠ programů.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky