Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kariérové poradenství

Národní projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, který je spolufinancován z ESF a ze státního rozpočtu ČR, řídí MŠMT a realizuje ho NÚV.  

Projekt přispívá k dalšímu rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství ve školách a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Klade si za cíl dosáhnout lepší provázanosti mezi různými poradenskými subjekty a vytvořit takový systém poradenských služeb, který by pomáhal jednotlivcům ve všech uzlových bodech vzdělávání a kariérového rozhodování.


 

TYTO STRÁNKY PROJEKTU VIP KARIÉRA II - KP JIŽ NEJSOU FUNKČNÍ, BYLY PŘESUNUTY NA https://www.nuv.cz/projekty/karierove-poradenstvi

 


V květnu 2010 byl zahájen národní projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (VIP Kariéra II – KP), jehož hlavním cílem je rozšíření, racionalizace a další zkvalitnění informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání ve školách a vytvoření vazby na služby celoživotního poradenství.

Více o projektu

Průběh projektu květen - červenec 2012
DOTAZNÍK pro účastníky šetření ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL

skenovat0001.jpg

Dotazník pro absolventy (Word 2007)

Dotazník pro absolventy (Word 1997-2003)

 

V případě problémů s otevíráním/stahováním dotazníku nás prosím kontaktujte na tel. číslech 274 022 324 nebo 274 022 306.


Vyplněním dotazníku pomůžete rozhodování v oblasti školské sféry i rozvoji moderního informačního systému www.infoabsolvent.cz, který můžete využít i Vy při výběru dalšího vzdělávání nebo orientaci na trhu práce.

 


 

Chcete-li získat více informací o vzdělávacích oborech a školách, o uplatnění absolventů škol na trhu práce nebo si prohlédnout ukázky z reálných pracovních prostředí, navštivte Poradensko informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na  www.infoabsolvent.cz.

 

Možnost pro učitele, školní poradce a další zájemce studovat zdarma e-learningovou formou problematiku kariérového poradenství. Více na https://ekariera.nuov.cz.

 

Bezplatné poradenství při výběru studia na středních a vyšších odborných školách Vám poskytne a i v dalších kariérových otázkách Vám poradí naše Centrum kariérového poradenství.

 


Národní projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy navazuje na systémový projekt Vzdělávání – Informace - Poradenství (VIP Kariéra), který probíhal v letech 2005 – 2008. Bližší informace najdete na jeho webových stránkách.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky