Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Virtuální hospitace: věc veřejná

Praha, 2. března 2010 – Výzkumný ústav pedagogický v Praze v rámci projektu Kurikulum G dnes zahájil ostrý provoz modulu Virtuální hospitace. Na webových stránkách Metodického portálu www.rvp.cz se mohou zájemci podívat na autentické záznamy vyučovacích hodin z gymnázií z celé České republiky. Do konce března bude natočena čtvrtina z plánovaných čtyřiceti virtuálních hospitací.  

Na Metodickém portálu lze již nyní zhlédnout autentické záznamy z hodin biologie, anglického jazyka, výtvarné výchovy a matematiky. Po každém zveřejnění nového snímku se uskuteční on-line diskuze, kterou moderuje odborník na danou problematiku. Účastní se jí také učitel, který byl natáčen, a všichni zaregistrovaní zájemci o diskuzi. Další zpětnou vazbu pro aktéry představuje off-line diskuze, která není na Metodickém portálu časově ohraničena.

„Vytváříme příležitosti, aby se učitelé měli možnost vzájemně potkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat se. Virtuální hospitace jsou dobrým způsobem, jak toho dosáhnout,“ říká Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP), a dodává: „Důležité pro nás je to, že to nejsou hodiny hrané, ale autentické.“

Virtuální hospitace představují také cenný nástroj pro výchovu budoucích pedagogů. Obecně je pociťován nedostatek audiovizuálních záznamů z běžné praxe učitelů. Studenti pedagogických fakult nemají vždy možnost se ještě před nástupem do praxe dostatečně seznámit se školským prostředím a situacemi, které mohou ve školách nastat.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze tak úspěšně pokračuje ve svém poslání poskytovat metodickou pomoc stávajícím i budoucím učitelům. Pracovníci VÚP se při tvorbě modulu Virtuální hospitace inspirovali podobným britským projektem. „Na britském serveru www.teachers.tv  jsou umístěny celé hodiny, ke kterým se vyjadřují vždy dva odborníci,“ upozorňuje Zdeňka Švecová z projektu Kurikulum G.

Propojení modulu Virtuální hospitace s Metodickým portálem www.rvp.cz je velkou výhodou. „Metodický portál nabízí nástroje, které umožňují prezentaci pedagogických témat. Na spolupráci s Kurikulem G se ukazuje, jak lze velmi efektivně představit pedagogické veřejnosti aktuální dění formou článků, digifolia a diskuzí,“ sděluje Lukáš Križko, manažer projektu Metodika II.
Využít možnosti přímé účasti v hodinách svých dětí mohou i rodiče. Na zveřejněné hodiny a odbornou diskuzi k nim se mohou podívat i bez registrace na Metodickém portálu.

Rádi odpovíme na Vaše dotazy:
Mgr. Zdeňka Švecová
manažerka modulu Virtuální hospitace
Tel.: 777 769 426
E-mail: svecova@vuppraha_cz  

Nahoru