Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vodní motory

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Vodní motory

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost do

 

Typ modulu

 

Vstupní předpoklady

Poznatky z přírodních věd: vlastnosti vody,elektrická energie, výroba elektrické energie, rozvod elektrické energie, využití

Poznatky ze společenských věd: přehled historie vývoje lidské společnosti, ekonomický rozvoj, hodnocení společenského rozvoje, ekologické dopady na společnost

Poznatky z odborných předmětů: orientace v technických výkresech, normách a tabulkách

Přehled o kovových materiálech a jejich slitinách, o jejich vlastnostech

Znalosti v oblastech strojních součástí

Počítačová gramotnost, základní znalosti Word, Excel

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolventi získají:

 • přehled o vodních motorech a o způsobech přeměny energie vody na el. energii
 • informace o vodních motorech jejich konstrukci, výrobě a provozu
 • přehled o přípravě montážního pracoviště
 • informace jakým způsobem probíhá montáž, údržba a opravy daných zařízení
 • informace pro správné sestavování technologie oprav
 • přehled o legislativě vztahující se kvodním motorům
 • informace o předpisech BOZP

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vysvětlí význam využívání energie zvodních zdrojů
 • popíše vodní elektrárny a definuje vztah vodních elektráren kochraně životního prostředí
 • vyjmenuje a stručně popíše jednotlivé druhy vodních motorů
 • získá přehledné informace o vodních motorech - druzích, výkonech při daných spádech, výhodách, nevýhodách při použití jednotlivých typů motorů
 • popíše, jak se připraví pracoviště pro montáž
 • umí vysvětlit, jak probíhá montáž turbín, jaké jsou zásady pro montáž
 • získá informace o způsobech vyhledávání různých druhů závad
 • umí sestavit optimální technologii oprav
 • objasní způsob ošetřování a údržbu zařízení
 • eviduje technická data o průběhu a výsledcích práce
 • využívá a řídí se legislativními dokumenty, zná předpisy BOZP

Obsah modulu

 • přehled vodních motorů
 • montáž turbín
 • přehled různých druhů závad, jejich odstranění
 • údržba, inspekce a opravy zařízení
 • evidence technických dat
 • předpisy BOZP a legislativa vztahující se k vodním motorům

Doporučené postupy výuky

výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, vyhledávání informací, aktivní kontakty - exkurze

Způsob ukončení

Písemná zkouška (test)

Prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Testy v průběhu výuky - 3x po každém probraném bloku

Doporučená literatura

Obnovitelné zdroje energie - FCC Public s.r.o.

 

Kontaktní osoba:

Jiří Kotouč, Ing.J.Krizova@seznam_cz

Nahoru