Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Východiska, úkoly projektu

Taxonomie dovedností a povolání používaná v současné době na evropské úrovni byla původně vytvořena švédskými veřejnými službami veřejnosti (Public Employment Services – PES) a je důležitým nástrojem platformy pracovních příležitostí v portálu Evropské služby zaměstnanosti EURES. Je to jediná taxonomie dovedností a povolání, která je přeložena do 20 jazyků.

Taxonomie v současné době obsahuje 6000 popisů dovedností 5000 názvů zaměstnání. Projekt ESCO počítá s rozšířením stávající taxonomie o další povolání a dovednosti, zejména sociální dovednosti (soft skills).

Pro každé povolání bude sestaven seznam relevantních dovedností a kompetencí, který bude průběžně aktualizován podle vývoje na trhu práce a odpovídající poptávky po nových dovednostech a kompetencích.

Projekt ESCO má vysoké ambice – podle Generálního ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti by mohl nahradit nebo doplnit existující národní i mezinárodní odvětvové klasifikace. V širším kontextu pak bude ESCO nástrojem, který bude dále usnadňovat vytváření dynamických trhů práce charakterizovaných hladkými přechody především z jednoho zaměstnání do druhého nebo ze vzdělávání do prvního zaměstnání.

Projekt ESCO spojuje dvě vzájemně propojené databáze a systémy standardů; ISCED a ISCO. ISCED zahrnuje mezinárodní standardy pro klasifikace ve vzdělávání (International standard classification for education), zatímco ISCO se zaměřuje na mezinárodní standardy pro klasifikaci povolání (International standard for classification of occupations). Bližší charakteristika a provázanost obou databází ilustruje grafické schéma:

grafikaESCO.jpg

 

Nahoru