Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M.; Praha, NÚOV 2008, 92 stran  

ke stažení ke stažení (3,31 MB)


Syntetická publikace “Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí“ zpracovaná v rámci systémového projektu VIP Kariéra řeší  projekci kvalifikačních potřeb trhu práce jak v celé ekonomice, tak i v podrobnějším členění odvětví i profesí dle vypracované klasifikace (celkový vývoj ve skupinách odvětví a profesí, měnící se vzdělanostní profil odvětví a vzdělanostní profil profesí).

V úvodní kapitole věnované východiskům – teoretickým, konceptuálním i metodologickým – je na základě rozboru konceptů zjišťování kvalifikačních potřeb  definován vlastní syntetický ukazatel určování kvalifikačních potřeb.

Další dvě kapitoly obsahují analýzy – jednak faktorů ovlivňujících počet a strukturu pracovních míst, kde je pozornost věnována zahraničnímu obchodu, konečné spotřebě, přidané hodnotě a produktivitě práce, jednak vývoje kvalifikačních struktur. Po celkovém pohledu od pol. 19. stol. je podrobně analyzována struktura zaměstnaných v posledním desetiletí v odvětvové, profesní i vzdělanostní struktuře a ve srovnání se zeměmi EU.

Nejpodstatnější částí publikace je však část věnovaná projekci vývoje ekonomiky a struktury pracovních míst a kvalifikačních požadavků v ČR do roku 2016. Nejprve autoři analyzují tří významné zahraniční projekce: projekci firmy IER/CE/ROA (pro CEDEFOP), projekci firmy Prognos AG a projekci  BLS, která ukazuje očekávaný vývoj v USA, kde se věnují hlavně  vývoji přidané hodnoty, produktivity práce a struktuře zaměstnaných osob. Vyvrcholení práce je pak v kapitole Projekce kvalifikačních požadavků v ČR do roku 2016, kde jsou jednak porovnávány projekce autorů (SVP), CEDEFOP a Prognos AG v oblasti přidané hodnoty, produktivity práce a počtu zaměstnaných, jednak je samostatně zpracována odvětvová a profesní projekce struktury zaměstnaných osob vzdělanostní profil pracovních míst podle SVP (Střediska vzdělávací politiky pedagogické fakulty UK).   

Publikace představuje velmi zajímavý informační zdroj, který je určen jak pro poradce, poradenské instituce a školy, tak i pro subjekty veřejné a státní správy, úřady práce, apod. Detailněji členěné informace o vývoji struktury pracovních míst lze získat na www.infoabsolvent.cz v sekci absolventi škol a trh práce. 

 

Nahoru