Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. – Skácelová, P., Praha: NÚOV 2009, 54 stran  

ke stažení ke stažení (1,00 MB)


Publikace informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoj počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů. V letošním roce je doplněna o dlouhodobý vývoj počtu 15letých osob v České republice. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů(počty a podíly žáků 1. ročníků ve skupinách kmenových oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a všech společně, dále i v nástavbovém studiu a v oborech vyššího odborného vzdělávání) v letech 2003/04 až 2008/09. V souvislosti se zavedením nového systému přijímacího řízení na středních školách publikace uvádí zajímavé údaje o stavu a vývoji podílů žáků přijatých na základě přijímací zkoušky v členění dle kategorií vzdělání i dle skupin oborů. Pozornost je také věnována problematice nezaměstnanosti mladých lidí v EU a migraci pracovních sil ve spojitosti s ekonomickou krizí.

Nahoru